Ngữ văn Lớp 7: Nội dung của bài công cha như núi ngất trời

Ngữ văn Lớp 7: Nội dung của bài công cha như núi ngất trời, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

4 bình luận về “Ngữ văn Lớp 7: Nội dung của bài công cha như núi ngất trời”

 1. – Nội dung bài ca dao là muốn nói đến công lao to lớn của cha mẹ với con cái và bổn phận trách nhiệm của con cái với cha mẹ. 

  – Cái hay của bài ca này là:

      + công lao của cha mẹ được cụ thể hóa bằng các hình ảnh to lớn vĩnh hằng: núi ngất trời, biển mênh mông.

      + sử dụng các hình ảnh biểu trưng lối nói truyền thống của người Việt cha là núi mẹ là biển.

      + lời nhắc nhở được lồng vào bài hát dân gian d
  Trả lời
 2. – Nội dung bài ca dao là muốn nói đến công lao to lớn của cha mẹ với con cái và bổn phận trách nhiệm của con cái với cha mẹ. 

  – Cái hay của bài ca này là:

      + công lao của cha mẹ được cụ thể hóa bằng các hình ảnh to lớn vĩnh hằng: núi ngất trời, biển mênh mông.

      + sử dụng các hình ảnh biểu trưng lối nói truyền thống của người Việt cha là núi mẹ là biển.

      + lời nhắc nhở được lồng vào bài hát dân gian d
  Trả lời
 3. – Nội dung bài ca dao là muốn nói đến công lao to lớn của cha mẹ với con cái và bổn phận trách nhiệm của con cái với cha mẹ. 

  – Cái hay của bài ca này là:

      + công lao của cha mẹ được cụ thể hóa bằng các hình ảnh to lớn vĩnh hằng: núi ngất trời, biển mênh mông.

      + sử dụng các hình ảnh biểu trưng lối nói truyền thống của người Việt cha là núi mẹ là biển.

      + lời nhắc nhở được lồng vào bài hát dân gian d
  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ