Ngữ văn Lớp 7: Mở bài giới thiệu về tác giả Hồ Chí Minh

Ngữ văn Lớp 7: Mở bài giới thiệu về tác giả Hồ Chí Minh, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Ngữ văn Lớp 7: Mở bài giới thiệu về tác giả Hồ Chí Minh”

  1. Hồ Chí Minh là anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đồng thời là một nhà thơ lớn, một nhà văn với phong cách nghệ thuật độc đáo, vừa đa dạng vừa thống nhất. Văn chính luận của người thường ngắn gọn, súc tích, lập luận sắc sảo, chặt chẽ, bằng chứng giàu thuyết phục và đa dạng về bút pháp. Thơ nghệ thuật của Bác còn có sự hòa hợp độc đáo giữa bút pháp cổ điển và hiện đại, gữa chất thép và chất tình, giữa sự trong sáng, giản dị và sự hàm súc sâu sắc. Tiêu biểu chắc chắn phải kể tới những áng văn: Nhật Kí trong tù (1942-1943), Tuyên ngôn độc lập (1945), Tuyên ngôn độc lập (1945)… đã khắc sâu vào tâm trí của mỗi người dân Việt Nam.

    Trả lời
  2. Hồ Chí Minh là anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đồng thời là một nhà thơ lớn, một nhà văn với phong cách nghệ thuật độc đáo, vừa đa dạng vừa thống nhất. Văn chính luận của người thường ngắn gọn, súc tích, lập luận sắc sảo, chặt chẽ, bằng chứng giàu thuyết phục và đa dạng về bút pháp. Thơ nghệ thuật của Bác còn có sự hòa hợp độc đáo giữa bút pháp cổ điển và hiện đại, gữa chất thép và chất tình, giữa sự trong sáng, giản dị và sự hàm súc sâu sắc. Tiêu biểu chắc chắn phải kể tới những áng văn: Nhật Kí trong tù (1942-1943), Tuyên ngôn độc lập (1945), Tuyên ngôn độc lập (1945)… đã khắc sâu vào tâm trí của mỗi người dân Việt Nam.

    Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ