Lịch sử Lớp 9: Phong trào Giải Phóng dân tộc có góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị th9ees giới không? Vì sao?

Lịch sử Lớp 9: Phong trào Giải Phóng dân tộc có góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị th9ees giới không? Vì sao?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Lịch sử Lớp 9: Phong trào Giải Phóng dân tộc có góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị th9ees giới không? Vì sao?”

 1. -Phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một cao trào giải phóng dân tộc đã dấy lên mạnh mẽ ở các nước Á, Phi và Mĩ La-tinh, làm cho bản đồ chính trị thế giới có những thay đổi to lớn và sâu sắc.

  -Đưa tới sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập. Các quốc gia độc lập ngày càng tích cực tham gia và có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị thế giới với ý chí chống chủ nghĩa thực dân, vì hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

  -Góp phần vào quá trình làm “xói mòn” và tan rã trật tự thế giới hai cực Ianta được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai…

  -Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc đã xoá bỏ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, làm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phân biệt chủng tộc kéo dài nhiều thế kỉ sụp đổ hoàn toàn

  Trả lời
 2. – Phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai : Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một cao trào giải phóng dân tộc đã dấy lên mạnh mẽ ở các nước Á , Phi và Mĩ La – tinh , làm cho bản đồ chính trị thế giới có những thay đổi to lớn và sâu sắc .

  Vì :

  – Đưa tới sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập . Các quốc gia độc lập ngày càng tích cực tham gia và có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị thế giới với ý chí chống chủ nghĩa thực dân, vì hoà bình , độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội .

  – Góp phần vào quá trình làm ” xói mòn ” và tan rã trật tự thế giới hai cực Ianta được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai…

  – Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc đã xoá bỏ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân , làm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phân biệt chủng tộc kéo dài nhiều thế kỉ sụp đổ hoàn toàn .

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button