Lịch sử Lớp 9: – Những biểu hiện về sự phát triển " thần kỳ " của Nhật Bản năm 1950 đến những năm 60 của thế kỉ XX ? – Phân tích một nguyên

Lịch sử Lớp 9: – Những biểu hiện về sự phát triển " thần kỳ " của Nhật Bản năm 1950 đến những năm 60 của thế kỉ XX ? – Phân tích một nguyên nhân cơ bản có tính chất nội tại của sự phát triển đó., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Lịch sử Lớp 9: – Những biểu hiện về sự phát triển " thần kỳ " của Nhật Bản năm 1950 đến những năm 60 của thế kỉ XX ? – Phân tích một nguyên”

 1. Những biểu hiện về sự phát triển thần kì của Nhật Bản:
  – Trong những năm 1960- 1973. kinh tế Nhật Bản phát triển “thần kì”, trở thành một trong ba trung tâm kinh tế-tài chính của thế giới.
  + Về tổng sản phẩm quốc dân: năm 1950 chi đạt được 20 ti USD, nhưng đến năm 1968 đã đạt tới 183 tỉ USD.
  + Về công nghiệp, trong những năm 1950 – 1960, tốc độ tăng trướng bình quân hàng năm là 15% nhưng những năm 1961 – 1970 là 13,5%
  – Nhờ áp dụng những thành tựu khoa học-kỹ thuật hiện đại, đã cung cấp hơn 80% nhu cầu lương thực trong nước, 2/3 nhu cầu thịt sữa, nghề đánh cá rất phát triển.
  Nguyên nhân cơ bản có tính chất nội tại của sự phát triển “thần kì” đó là con người Nhật Bản:
  – Vai trò cùa Nhà nước: Những cải cách dân chủ tạo điều kiện và thúc đẩy kinh tế phát triển.
  – Con người Nhật Bản: Từ những điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh lịch sử và môi trường xã hội, con người Nhật Bản được hình thành với những giá trị truyền thống được đề cao là: Cần cù lao động và có tình yêu với thiên nhiên; Biết tìm ra cái hay của ngtrời khác đe học hỏi và tận dụng nó để phục vụ mình; Tính kỷ luật và có ý thức rõ ràng và nghĩa vụ, bổn phận; Trung thành với những bậc quyền uy và luôn giữ trọn chữ tín; Biết chịu đựng và giữ phép lịch sự; Tiết kiệm và biết lo xa.
  – Quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo cách mạng có năng lực, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc, có ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

  Trả lời
 2. Bước sang những năm 60 của thế kỉ XX, khi Mĩ gây ra cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, nền kinh tế Nhật Bản có cơ hội mới để đạt được sự tăng trưởng “thần kì”, vượt qua Tây Âu, vươn lên đứng hàng thứ hai trong thế giới tư bản.
  Về tổng sản phẩm quốc dân, năm 1950 Nhật Bản chỉ mới đạt 20 tỉ USD, nhưng đến năm 1968 đã đạt tới 183 tỉ USD…
  Năm 1990, thu nhập bình quân theo đầu người đạt 23796 USD, vượt qua Mĩ và đứng thứ hai trên thế giới.
  Về công nghiệp, trong những năm 1950-1960, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm là 15%, những năm 1961-1970 là 13,5%…
  Về nông nghiệp, trong những năm 1967-1969, nhờ áp dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật hiện đại, đã cung cấp được hơn 80% nhu cầu lương thực trong nước…..
  Kết quả là từ những năm 70 của thế kỉ XX, cùng với Mĩ và Tây Âu, Nhật Bản đã trở thành một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính của thế giới
   
  Những nhân tố dẫn đến sự phát triển kinh tế Nhật Bản
  Khách quan: sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới.
  Những thành tựu tiến bộ của cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại…
  Chủ quan:Truyền thống văn hóa, giáo dục lâu đời của người Nhật- Sẵn sàng tiếp thu những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc.
  Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti Nhật Bản.
  Vai trò quan trọng của nhà nước trong việc đề ra các chiến lược phát triển, nắm bắt đúng thời cơ và sự điều tiết cần thiết để đưa nền kinh tế liên tục tăng trưởng.
  Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động, đề cao kỉ luật và coi trọng tiết kiệm.

  Trả lời
 3. * Những biểu hiện:
  – Trong những năm 1951 -1960, kinh tế Nhật Bản đạt được bước phát triến “thần kì”, trở
  thành một trong ba trung tâm kinh tế-tài chính của thế giới. Biếu hiện:
  + Về tổng sản phẩm quốc dân: năm 1950 chỉ đạt được 20 tỉ USD, nhưng đêín năm 1968
  đã đạt tới 183 tỉ USD
  + Về công nghiệp, trong những năm 1950, 1960, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm
  là 15%.
  + Nhờ áp dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật hiện đại, đã cung cấp hơn 80% nhu
  cầu lương thực trong nước, 2/3 nhu cầu thịt sữa, nghề đánh cá rất phát triến.
  * Phân tích một nguyên nhân:
  – Nhân tố cơ bản có tính chất nội tại giúp cho Nhật Bản từ một nước bị tàn phá nặng nề
  trong Chiến tranh thế giới thứ hai và phải nhận hậu quả sau Chiến tranh thế giới thứ hai mà
  vẫn vươn lên phát triển với tốc độ “thần kì” đó là nhờ con người Nhật Bản.
  – Từ những điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh lịch sử và môi trường xã hội, con người Nhật
  Bản được hình thành với những giá trị truyền thông được đề cao. Con người Nhật Bản
  cần cù lao động và có tình yêu với thiên nhiên. Họ biết tìm ra cái hay của người khác để
  học hỏi và tận dụng nó để phục vụ mình. Người Nhật Bản có tính kĩ luật và có ý thức rõ
  ràng về nghĩa vụ, bổn phận của mình đối với đất nước. Họ luôn trung thành với những bậc
  quyền uy và luôn giữ trọn chữ tín. Biết chịu đựng và giữ phép lịch sự, biết tiết kiệm và biết
  lo xa.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button