Lịch sử Lớp 9: Điểm khác biệt cơ bản giữa cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai với cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất là gì? A. M

Lịch sử Lớp 9: Điểm khác biệt cơ bản giữa cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai với cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất là gì? A. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học B. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực diễn C. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt dựa vào các ngành khoa học cơ bản D. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Lịch sử Lớp 9: Điểm khác biệt cơ bản giữa cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai với cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất là gì? A. M”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button