Lịch sử Lớp 8: Trình bày kết quả, tính chất, ý nghĩa của cuộc cách mạng tân hợi năm 1911

Lịch sử Lớp 8: Trình bày kết quả, tính chất, ý nghĩa của cuộc cách mạng tân hợi năm 1911, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 thoughts on “Lịch sử Lớp 8: Trình bày kết quả, tính chất, ý nghĩa của cuộc cách mạng tân hợi năm 1911”

 1. Kết quả của cách mạng Tân Hợi 
  Kết quả chế độ phong kiến triều đình Mãn Thanh ở Trung Quốc thời kỳ này bị lật đổ. 
  Nước Trung Hoa Dân Quốc ra đời, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc. 
  Công nhận quyền tự do dân chủ và bình đẳng của mọi công dân. Tuy nhiên về cơ bản cuộc cách mạng này lại không mang đến kết quả triệt để. 
  Tính chất cách mạng Tân Hợi là gì? 
  Trên thực tế cách mạng Tân Hợi lớp 11 là cuộc đấu tranh lật đổ chế độ phong kiến, chống chủ nghĩa đế quốc của nhân dân Trung Quốc. Tuy nhiên thực chất đây lại mà một cuộc cách mạng dân chủ tư sản chưa triệt để. Cuộc cách mạng là đã giúp lật đổ chế độ phong kiến, thành lập nên chủ nghĩa dân chủ tư sản. 
  Cách mạng Tân Hợi 1911 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản chưa triệt để là vì:
  Cuộc cách mạng chưa lật đổ được hoàn toàn chế độ phong kiến.
  Cuộc CM cũng chưa chia được ruộng đất cho nhân dân.
  Cuộc CM chưa đánh đuổi được thực dân xâm lược.
  Ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi
  Cách mạng Tân Hợi 1911 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên có đường lối và giai cấp lãnh đạo cụ thể. 
  Cách mạng đã chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế, lật đổ triều đại Mãn Thanh, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Ngoài ra cách mạng cũng mang đến quyền tự do bình đẳng cho nhân dân Trung Quốc. Đối với các nước trên thế giới thì Cách mạng Tân Hợi 1911 thắng lợi đã cổ vũ tinh thần đấu tranh đòi quyền dân chủ cho nhân dân thế giới. 

  Reply
 2. kết quả: 29/9/1911, Tôn Trung Sơn đc bầu làm tổng thông
  Tính chất: Là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để
  ý nghĩa: lật đổ chế độ pk, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Một số hạn chế: + chưa đánh đuổi đế quốc,+chưa đụng đến giai cấp địa chủ,+ chưa giải quyết đc vấn đề ruộng đất

  Reply

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button