Lịch sử Lớp 8: Giai cấp, tầng lớp nào ở Việt Nam ngày càng gánh chịu nhiều thứ thuế và khổ cực trăm bề? A. Giai

Lịch sử Lớp 8: Giai cấp, tầng lớp nào ở Việt Nam ngày càng gánh chịu nhiều thứ thuế và khổ cực trăm bề? A. Giai cấp tư sản dân tộc B. Tầng lớp tiểu tư sản. C. Giai cấp công nhân làm thuê. D. Giai cấp nông dân., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

5 bình luận về “Lịch sử Lớp 8: Giai cấp, tầng lớp nào ở Việt Nam ngày càng gánh chịu nhiều thứ thuế và khổ cực trăm bề? A. Giai”

  1. Chọn đáp án: D. Giai cấp nông dân.

    Giải thích: Giai cấp nông dân là giai cấp khổ cực nhất trong xã hội. Họ bị tước đoạt ruộng đất, và chịu rất nhiều thứ thuế: thuế điền, thuế đinh, thuế sắt, thuế muối,…

    Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ