Lịch sử Lớp 8: Các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân ở Anh, Pháp, Đức những năm 30 của thế kỉ XIX thất bại vì sao

Lịch sử Lớp 8: Các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân ở Anh, Pháp, Đức những năm 30 của thế kỉ XIX thất bại vì sao? A. Lực lượng quá yếu thiếu sự đoàn kết. B. Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng. C. Không được sự ủng hộ của phong trào công nhân quốc tế. D. Chưa có ý thức giác ngộ về sứ mệnh lịch sử của mình., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Lịch sử Lớp 8: Các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân ở Anh, Pháp, Đức những năm 30 của thế kỉ XIX thất bại vì sao”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button