Lịch sử Lớp 12: Nội dung nào dưới đây là sự khái quát về chính sách đối ngoại của Liên Xô t

Lịch sử Lớp 12: Nội dung nào dưới đây là sự khái quát về chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX? A. Giúp đỡ các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa. B. Chống lại âm mưu gây chiến của các thế lực thù địch. C. Bảo vệ hòa bình, ủng hộ phong trào cách mạng thế giới. D. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Lịch sử Lớp 12: Nội dung nào dưới đây là sự khái quát về chính sách đối ngoại của Liên Xô t”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button