Lịch sử Lớp 12: Biện pháp của quân Đồng minh để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa quân phiệt Nhật là A. phá hủy

Lịch sử Lớp 12: Biện pháp của quân Đồng minh để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa quân phiệt Nhật là A. phá hủy toàn bộ cơ sở vật chất của nền cồng nghiệp quốc phòng Nhật B. lập nhiều nhà lao để giam giữ và cải tạo quân đội phát xít C. thẳng tay trừng trị những tên tham gia quân đội phát xít Nhật D. giải thể quân đội và ngành công nghiệp quân sự, xét xử tội phạm chiến tranh, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Lịch sử Lớp 12: Biện pháp của quân Đồng minh để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa quân phiệt Nhật là A. phá hủy”

Viết một bình luận