Lịch sử Lớp 11: Ý đồ của triều đình phong kiến Mãn Thanh khi lợi dụng phong trào Nghĩa Hòa Đoàn, đẩy cuộc khởi nghĩa đến xung đột vũ trang với các nước

Lịch sử Lớp 11: Ý đồ của triều đình phong kiến Mãn Thanh khi lợi dụng phong trào Nghĩa Hòa Đoàn, đẩy cuộc khởi nghĩa đến xung đột vũ trang với các nước đế quốc là nhằm A: tiếp tục phát triển phong trào Nghĩa Hòa Đoàn trên toàn quốc B: mượn tay đế quốc dập tắt phong trào cách mạng của nông dân C: ngăn chặn phong trào Nghĩa Hòa Đoàn phát triển trên toàn quốc D: thỏa hiệp với phong trào Nghĩa Hòa Đoàn để chống đế quốc, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Lịch sử Lớp 11: Ý đồ của triều đình phong kiến Mãn Thanh khi lợi dụng phong trào Nghĩa Hòa Đoàn, đẩy cuộc khởi nghĩa đến xung đột vũ trang với các nước”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button