Lịch sử Lớp 11: Phong trào đấu tranh chống Sô-gun nổ ra sôi nổi vào những năm 60 của thế kỉ XIX đã làm sụp đổ c

Lịch sử Lớp 11: Phong trào đấu tranh chống Sô-gun nổ ra sôi nổi vào những năm 60 của thế kỉ XIX đã làm sụp đổ chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản. Đó là A . nội dung của Cải cách Minh Trị. B . ý nghĩa của Cải cách Minh Trị. C . nguyên nhân của Cải cách Minh Trị. D . mục đích của Cải cách Minh Trị., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Lịch sử Lớp 11: Phong trào đấu tranh chống Sô-gun nổ ra sôi nổi vào những năm 60 của thế kỉ XIX đã làm sụp đổ c”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button