Lịch sử Lớp 11: Đối với đất nước Ấn Ðộ, Thực dân Anh đã thực hiện chính sách cai trị A. gián tiếp. B. đàn áp. C. mua chuộc. D. trực tiếp

Lịch sử Lớp 11: Đối với đất nước Ấn Ðộ, Thực dân Anh đã thực hiện chính sách cai trị A. gián tiếp. B. đàn áp. C. mua chuộc. D. trực tiếp, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Lịch sử Lớp 11: Đối với đất nước Ấn Ðộ, Thực dân Anh đã thực hiện chính sách cai trị A. gián tiếp. B. đàn áp. C. mua chuộc. D. trực tiếp”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button