Lịch sử Lớp 10: Tại sao nước Anh sớm tiến hành cách mạng công nghiệp? A. Sớm làm cuộc cách mạng tư sản B. Chuẩn

Lịch sử Lớp 10: Tại sao nước Anh sớm tiến hành cách mạng công nghiệp? A. Sớm làm cuộc cách mạng tư sản B. Chuẩn bị được tiền đề về vốn, nhân công và cải tiến kĩ thuật C. Sớm làm cuộc cách mạng tư sản, tạo lập được những tiền đề cần thiết cho cuộc cách mạng trong sản xuất D. Có hệ thống thuộc địa rộng lớn, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Lịch sử Lớp 10: Tại sao nước Anh sớm tiến hành cách mạng công nghiệp? A. Sớm làm cuộc cách mạng tư sản B. Chuẩn”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button