Hóa học Lớp 9: Hỗn hợp gồm FeCl 2 ,   NaCl ,   AlCl 3 ,   CuCl 2 . Tách riêng lấy từng chất?

Hóa học Lớp 9: Hỗn hợp gồm FeCl 2 ,   NaCl ,   AlCl 3 ,   CuCl 2 . Tách riêng lấy từng chất?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Hóa học Lớp 9: Hỗn hợp gồm FeCl 2 ,   NaCl ,   AlCl 3 ,   CuCl 2 . Tách riêng lấy từng chất?”

 1. Cho hh vào dd NaOH dư

      + Có kết tủa lọc tách : Cu(OH)2Cu(OH)2 và Fe(OH)2Fe(OH)2 (nhóm 1)

      + dd : NaCl, NaAlO2NaAlO2, NaOH dư (nhóm 2)

  Nhóm 1: cho td dd HCl dư, bay hơi HCl thu đc 2 muối khan cho vào nước, đpdd được : Cu, Fe; cho Cu, Fe tác dụng với dd HCl dư thu đc FeCl2FeCl2 và Cu. Lọc kết tủa, cho Cu tác dụng với Cl2Cl2 thu được CuCl2CuCl2.

  Nhóm 2: cho tác dụng với CO2CO2 dư, lọc tách kết tủa thu được:

      + Al(OH)3Al(OH)3: Cho Al(OH)3Al(OH)3 tác dụng với HCl → AlCl3AlCl3

      + NaCl, Fe(OH)2Fe(OH)20: nung được NaCl khan và Fe(OH)2Fe(OH)21, cho hỗn hợp rắn vào nước sau đó cho tác dụngFe(OH)2Fe(OH)22 dư thu được NaCl và kết tủa Fe(OH)2Fe(OH)23, lọc kết tủa thu đc NaCl.

  Trả lời
 2. Cho hh vào dd NaOH dư

      + Có kết tủa lọc tách : Cu(OH)2Cu(OH)2 và Fe(OH)2Fe(OH)2 (nhóm 1)

      + dd : NaCl, NaAlO2NaAlO2, NaOH dư (nhóm 2)

  Nhóm 1: cho td dd HCl dư, bay hơi HCl thu đc 2 muối khan cho vào nước, đpdd được : Cu, Fe; cho Cu, Fe tác dụng với dd HCl dư thu đc FeCl2FeCl2 và Cu. Lọc kết tủa, cho Cu tác dụng với Cl2Cl2 thu được CuCl2CuCl2.

  Nhóm 2: cho tác dụng với CO2CO2 dư, lọc tách kết tủa thu được:

      + Al(OH)3Al(OH)3: Cho Al(OH)3Al(OH)3 tác dụng với HCl → AlCl3AlCl3

      + NaCl, Fe(OH)2Fe(OH)20: nung được NaCl khan và Fe(OH)2Fe(OH)21, cho hỗn hợp rắn vào nước sau đó cho tác dụngFe(OH)2Fe(OH)22 dư thu được NaCl và kết tủa Fe(OH)2Fe(OH)23, lọc kết tủa thu đc NaCl.

  Trả lời
 3. Cho hh vào dd NaOH dư

      + Có kết tủa lọc tách :

  Cu(OH)2

  Fe(OH)2

   (nhóm 1)

      + dd : NaCl,

  NaAlO2

  , NaOH dư (nhóm 2)

  Nhóm 1: cho td dd HCl dư, bay hơi HCl thu đc 2 muối khan cho vào nước, đpdd được : Cu, Fe; cho Cu, Fe tác dụng với dd HCl dư thu đc

  FeCl2

  và Cu. Lọc kết tủa, cho Cu tác dụng với

  Cl2

  thu được

  CuCl2

  .

  Nhóm 2: cho tác dụng với

  CO2

  dư, lọc tách kết tủa thu được:

      +

  Al(OH)3

  : Cho

  Al(OH)3

  tác dụng với HCl →

  AlCl3

      + NaCl,

  Fe(OH)2

  0: nung được NaCl khan và

  Fe(OH)2

  1, cho hỗn hợp rắn vào nước sau đó cho tác dụng

  Fe(OH)2

  2 dư thu được NaCl và kết tủa

  Fe(OH)2

  3, lọc kết tủa thu đc NaCl.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button