Hóa học Lớp 9: Hòa tan hoàn toàn 13g Zn vào trong dd HCl 7,3% vừa đủ. a) Viết pt hóa học, tính khối lượng ZnCl2 sinh ra b) Tính khối lượng dd HCl

Hóa học Lớp 9: Hòa tan hoàn toàn 13g Zn vào trong dd HCl 7,3% vừa đủ. a) Viết pt hóa học, tính khối lượng ZnCl2 sinh ra b) Tính khối lượng dd HCl p/ứng c) Tính C% dd sau p/ứng, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 9: Hòa tan hoàn toàn 13g Zn vào trong dd HCl 7,3% vừa đủ. a) Viết pt hóa học, tính khối lượng ZnCl2 sinh ra b) Tính khối lượng dd HCl”

  1. nZn=13:65=0,2 mola, Zn+2HCl>ZnCl2+H2     0,2    0,4         0,2      0,2     (mol)mZnCl2=27,2gb, mHCl=0,4.36,5=14,6g=>mdd HCl=14,6 : 7,3%=200gVy mdd HCl=200gc, mdd sau=13+2000,2.2=212,6gC% ZnCl2=27,2212,6.100%=12,8%Vy C%=12,8%

    .

    Trả lời

Viết một bình luận