Hóa học Lớp 9: Đốt cháy hoàn toàn 1,18g chất B(CxHyN) bằng một lượng không khí vừa đủ .Dẫn hoàn toàn hỗn hợp khí sau phản ứng vào dung dịch Ca(OH)2 dư

Hóa học Lớp 9: Đốt cháy hoàn toàn 1,18g chất B(CxHyN) bằng một lượng không khí vừa đủ .Dẫn hoàn toàn hỗn hợp khí sau phản ứng vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 6g kết tủa và 9,632lits khí(đktc) duy nhất thoát ra khỏi bình. Biết kk chiếm 20% oxi,80% ni tơ về thể tích .lập ctpt của B, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 9: Đốt cháy hoàn toàn 1,18g chất B(CxHyN) bằng một lượng không khí vừa đủ .Dẫn hoàn toàn hỗn hợp khí sau phản ứng vào dung dịch Ca(OH)2 dư”

 1. Gọi số mol của B là a  

  CO2   +  Ca(OH)2   —>  CaCO3 +  H2O                  nCO2 = nCaCO3 =0,06 mol                                      Khí duy nhất thoát ra khỏi bình là N2–> nN2 =0,43mol

  2CxHyN   +  (2x+ 0,5y)O2  —->  2xCO2  +  yH2O  + N2

    a         —–> 0,5a(2x+0,5y)   –> ax     —-> 0,5ay–> 0,5a

  nCO2= 0,06      nH2O =0,5ay 

  nO2 không khí =nCO2  + 0,5.nH2O=0,25ay+ 0,06     —> nN2 không khí =4.nO2 kk=ay+0,24

  nN2 thoát ra = nN2 kk + nN2pư=ay+0,24+0,5a=0,43 –> ay + 0,5a=0,19(1)

  m CxHyN= 12ax + ay + 14a=1,18(2).                  nCO2 = ax=0,06 (3).                                                    Từ 1 2 3 suy ra  ax =0,06  ay=0,18 a=0,02

  suy ra x=3 y=9. => B: C3H9N

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button