Hóa học Lớp 9: cho các chất sau Fe , Cu , Fe(OH)2 ,ZnO ,C6H12O6. viết pt phản ứng xảy ra ( nếu có ) khi cho các chất phản ứng với dd H2SO4 loãng và H2

Hóa học Lớp 9: cho các chất sau Fe , Cu , Fe(OH)2 ,ZnO ,C6H12O6. viết pt phản ứng xảy ra ( nếu có ) khi cho các chất phản ứng với dd H2SO4 loãng và H2SO4 đặc, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 9: cho các chất sau Fe , Cu , Fe(OH)2 ,ZnO ,C6H12O6. viết pt phản ứng xảy ra ( nếu có ) khi cho các chất phản ứng với dd H2SO4 loãng và H2”

  1. + H2SO4 loãngFe+ H2SO4> FeSO4+ H2Fe(OH)2+ H2SO4> FeSO4+ 2H2OZnO+ H2SO4> ZnSO4+ H2O+ H2SO4 đặcFe+ 6H2SO4> Fe2(SO4)3+ 3SO2+ 6H2OCu+ 2H2SO4> CuSO4+ SO2+ 2H2O2Fe(OH)2+ 4H2SO4>Fe2(SO4)3+ SO2+6H2OZnO+ H2SO4> ZnSO4+ H2OC6H12O6+12H2SO4đ> 6CO2+18 H2O+ 12SO2

    .

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button