Hóa học Lớp 9: Cho 5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành rượu etylic. Khối lượng rượu etylic thu được (biết hiệu suất của phản ứng

Hóa học Lớp 9: Cho 5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành rượu etylic. Khối lượng rượu etylic thu được (biết hiệu suất của phản ứng đạt được 90%) là A. 920 gam B. 2044,4 gam C. 1840 gam D. 925 gam, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 9: Cho 5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành rượu etylic. Khối lượng rượu etylic thu được (biết hiệu suất của phản ứng”

 1. Giải đáp: C
  mglucozơ nguyên cht = 5.80% = 4 kg Vì hiu sut phn ng đt 90% => mglucozơ = 4.90% = 3,6 kg
              C6H12O6 men rưu  2C2H5OH + 2CO2
  PT:       180 kg                      2.46 kg P:        3,6 kg                3,6.2.46180=1,84 kg
  => mrưu etylic thu đưc = 1,84 kg = 1840 gam

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button