Hóa học Lớp 9: cho 5,54g hỗn hợp Al  và Fe tác dung  vs dd H2SO4 20% thu  được 3,584  lít H2 ở đktc a)  tính khối lượng mỗikim loại trog

Hóa học Lớp 9: cho 5,54g hỗn hợp Al  và Fe tác dung  vs dd H2SO4 20% thu  được 3,584  lít H2 ở đktc a)  tính khối lượng mỗikim loại trog hỗn hợp b)  tính khối lượng  dd  H2SO4 MK ĐG  CẦN GẤP, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Hóa học Lớp 9: cho 5,54g hỗn hợp Al  và Fe tác dung  vs dd H2SO4 20% thu  được 3,584  lít H2 ở đktc a)  tính khối lượng mỗikim loại trog”

  1. nH2=0,16 mola, 2Al+3H2SO4>Al2SO43+3H2        x          1,5x            0,5x             1,5x       (mol)Fe+H2SO4>FeSO4+H2 y          y                  y            y       (mol)Ta có: 27x+56y=5,541,5x+y=0,16<=>x=0,06y=0,07=>mAl=0,06.27=1,62g=>mFe=5,541,62=3,92Vy mAl=1,62g; mFe=3,92gb, nH2SO4=nH2=0,16 mol=>mH2SO4=0,16.98=15,68g=>mdd H2SO4=15,68 : 0,2=78,4g

    Vậy m=78,4g

    Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ