Hóa học Lớp 9: Cho 4,6 gam Na vào 400 ml dung dịch CuSO4 4M. Khối lượng kết tủa thu được là: *

Hóa học Lớp 9: Cho 4,6 gam Na vào 400 ml dung dịch CuSO4 4M. Khối lượng kết tủa thu được là: *, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

8 bình luận về “Hóa học Lớp 9: Cho 4,6 gam Na vào 400 ml dung dịch CuSO4 4M. Khối lượng kết tủa thu được là: *”

 1. nNa=4,6/23=0,2 mol  ; nCuSO4=0,4.4=0,8 mol
  2Na + 2H2O –>2NaOH + H2
  0,2——————–>0,2
  2NaOH + CuSO4–> Cu(OH)2 + Na2SO4
  0,2               0,8
  Xét tỉ lệ pư có 0,2/2 < 0,8/1 => CuSO4 dư, NaOH hết
  => nCu(OH)2=0,2/2=0,1 =>mCu(OH)2= 0,1.98=9,8 gam

  Trả lời
 2. nNa=4,6/23=0,2 mol  ; nCuSO4=0,4.4=0,8 mol

  2Na + 2H2O –>2NaOH + H2

  0,2——————–>0,2

  2NaOH + CuSO4–> Cu(OH)2 + Na2SO4

  0,2               0,8

  Xét tỉ lệ pư có 0,2/2 < 0,8/1 => CuSO4 dư, NaOH hết

  => nCu(OH)2=0,2/2=0,1 =>mCu(OH)2= 0,1.98=9,8 gam

  Trả lời
 3. nNa=4,6/23=0,2 mol  ; nCuSO4=0,4.4=0,8 mol

  2Na + 2H2O –>2NaOH + H2

  0,2——————–>0,2

  2NaOH + CuSO4–> Cu(OH)2 + Na2SO4

  0,2               0,8

  Xét tỉ lệ pư có 0,2/2 < 0,8/1 => CuSO4 dư, NaOH hết

  => nCu(OH)2=0,2/2=0,1 =>mCu(OH)2= 0,1.98=9,8 gam

  Trả lời
 4. nNa=4,6/23=0,2 mol  ; nCuSO4=0,4.4=0,8 mol

  2Na + 2H2O –>2NaOH + H2

  0,2——————–>0,2

  2NaOH + CuSO4–> Cu(OH)2 + Na2SO4

  0,2               0,8

  Xét tỉ lệ pư có 0,2/2 < 0,8/1 => CuSO4 dư, NaOH hết

  => nCu(OH)2=0,2/2=0,1 =>mCu(OH)2= 0,1.98=9,8 gam
   

  Trả lời
 5. nNa=4,6/23=0,2 mol  ; nCuSO4=0,4.4=0,8 mol

  2Na + 2H2O –>2NaOH + H2

  0,2——————–>0,2

  2NaOH + CuSO4–> Cu(OH)2 + Na2SO4

  0,2               0,8

  Xét tỉ lệ pư có 0,2/2 < 0,8/1 => CuSO4 dư, NaOH hết

  => nCu(OH)2=0,2/2=0,1 =>mCu(OH)2= 0,1.98=9,8 gam

  Trả lời
 6. nNa=4,6/23=0,2 mol ; nCuSO4=0,4.4=0,8 mol

  2Na + 2H2O –>2NaOH + H2

  0,2——————–>0,2

  2NaOH + CuSO4–> Cu(OH)2 + Na2SO4

  0,2           0,8

  Xét tỉ lệ pư có 0,2/2 < 0,8/1 => CuSO4 dư, NaOH hết

  => nCu(OH)2=0,2/2=0,1 =>mCu(OH)2= 0,1.98=9,8 gam

  Trả lời
 7. nNa=4,6/23=0,2 mol  ; nCuSO4=0,4.4=0,8 mol

  2Na + 2H2O –>2NaOH + H2

  0,2——————–>0,2

  2NaOH + CuSO4–> Cu(OH)2 + Na2SO4

  0,2               0,8

  Xét tỉ lệ pư có 0,2/2 < 0,8/1 => CuSO4 dư, NaOH hết

  => nCu(OH)2=0,2/2=0,1 =>mCu(OH)2= 0,1.98=9,8 gam

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button