Hóa học Lớp 9: Cho 31 g dung dịch Na2O vào 500g dung dịch NaOH 10% .Tính C % dung dịch thu được sau phản ứng.Ai biết giải giùm em với ạ.

Hóa học Lớp 9: Cho 31 g dung dịch Na2O vào 500g dung dịch NaOH 10% .Tính C % dung dịch thu được sau phản ứng.Ai biết giải giùm em với ạ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 thought on “Hóa học Lớp 9: Cho 31 g dung dịch Na2O vào 500g dung dịch NaOH 10% .Tính C % dung dịch thu được sau phản ứng.Ai biết giải giùm em với ạ.”

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button