Hóa học Lớp 9: Cho 17,1 gam Ba(OH)2 vào 200 gam dung dịch H2SO4 loãng dư. Khối lượng dung dịch sau phản ứng khi lọc bỏ kết tủa là: A. 193,8 gam B. 19,

Hóa học Lớp 9: Cho 17,1 gam Ba(OH)2 vào 200 gam dung dịch H2SO4 loãng dư. Khối lượng dung dịch sau phản ứng khi lọc bỏ kết tủa là: A. 193,8 gam B. 19,3 gam C. 18,3 gam D. 183,9 gam, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 9: Cho 17,1 gam Ba(OH)2 vào 200 gam dung dịch H2SO4 loãng dư. Khối lượng dung dịch sau phản ứng khi lọc bỏ kết tủa là: A. 193,8 gam B. 19,”

  1. nBaOH2=0,1 molBaOH2+H2SO4>BaSO4+2H2O   0,1>0,1             0,1                    (mol)=>mBaSO4=0,1.233=23,3gmdd sau=17,1+20023,3=193,8g
    =>A

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button