Hóa học Lớp 9: Cho 11g hỗn hợp kim loại Fe và Al theo tỉ lệ số mol 1:2 vào 1 lít dung dịch AgNO3 0,8M. Khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn a)Tính

Hóa học Lớp 9: Cho 11g hỗn hợp kim loại Fe và Al theo tỉ lệ số mol 1:2 vào 1 lít dung dịch AgNO3 0,8M. Khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn a)Tính khối lượng của chất rắn sinh ra b)Tính Cm của dung dịch thu được (giả sử thể tích của dung dịch sau phản ứng không thay đổi) * GIẢI CHI TIẾT HỘ MÌNH NHA !!!! THANKS, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 9: Cho 11g hỗn hợp kim loại Fe và Al theo tỉ lệ số mol 1:2 vào 1 lít dung dịch AgNO3 0,8M. Khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn a)Tính”

 1. Ta có 

  nAgNO3 =0,8 mol

   

  a, Gọi

  nFe

  =a mol ; 

  nAl

  =b mol

  Theo bài ra ta có hệ phương trình 

  56a+27b=112ab=0

   

  a=0,1b=0,2

  Phương trình phản ứng :

                 

  Al+3AgNO3Al(NO3)3 +3Ag

                                                 (1)

                0,2 

        0,6  

                       0,6             (mol)             

               

  Fe     +     2AgNO3  Fe(NO3)2  +   2Ag

               0,1         0,8-0,6=0,2 

                                  0,2                        (2)

   Từ phương trình (1) ;(2) 

  mcht rn =mAg=0,6×108+0,2×108=86,4

  b,Từ phương trình (1),(2) 

  nAl(NO3)3=0,2 mol, nFe(NO3)2=0,1 mol

     

  CM (Al(NO3)3)=nV=0,21=0,2M

      

  CM(Fe(NO3)2)=0,11=0,1M

                

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button