Hóa học Lớp 9: 1.    Để tác riêng Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp BaO và Fe2O3 ta dùng A. nước B. dd H2SO4 C. dd HCl D. dd HNO3 2.    Cặp chất tác dụn

Hóa học Lớp 9: 1.    Để tác riêng Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp BaO và Fe2O3 ta dùng A. nước B. dd H2SO4 C. dd HCl D. dd HNO3 2.    Cặp chất tác dụng với nhau sẽ tạo ra khí lưu huỳnh đioxit là A. CaCO3 và HCl B. Na2SO3 và H2SO4 C. CuCL2 và KOH D. K2CO3 và HNO3 3.    Để phân biệt dung dịch HCl và H2SO4 người ta dùng  A. giấy quỳ tím B. dung dịch NaCl C. giấy phenolphtalein D. dd BaCl2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Hóa học Lớp 9: 1.    Để tác riêng Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp BaO và Fe2O3 ta dùng A. nước B. dd H2SO4 C. dd HCl D. dd HNO3 2.    Cặp chất tác dụn”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button