Hóa học Lớp 8: Viết CTCT của các este sau: (1) Metyl axetat (2) Etyl benzoat (3) Phenyl benzoat

Hóa học Lớp 8: Viết CTCT của các este sau: (1) Metyl axetat (2) Etyl benzoat (3) Phenyl benzoat, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Viết CTCT của các este sau: (1) Metyl axetat (2) Etyl benzoat (3) Phenyl benzoat”

Viết một bình luận