Hóa học Lớp 8: trộn khí H2 và O2 theo tỉ lệ như thế nào sẽ gây nổ

Hóa học Lớp 8: trộn khí H2 và O2 theo tỉ lệ như thế nào sẽ gây nổ, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Hóa học Lớp 8: trộn khí H2 và O2 theo tỉ lệ như thế nào sẽ gây nổ”

  1.  Nếu đốt cháy dòng khí hiđro ngay ở đầu ống dẫn khí, dù ở trong lọ khí oxi hay không khí sẽ không gây ra tiếng nổ mạnh vì tỉ lệ thể tích của hiđro và oxi khác 2:1. Khi tỉ lệ thể tích của hiđro và oxi = 2:1 thì hỗn hợp sẽ nổ mạnh nhất.

    Trả lời

Viết một bình luận