Hóa học Lớp 8: Tính phân tử khối của các chất sau, biết thành phần nguyên tử các nguyên tố tạo nên phân tử được ghi trong dấu ngoặc đơn: a. oxit sắ

Hóa học Lớp 8: Tính phân tử khối của các chất sau, biết thành phần nguyên tử các nguyên tố tạo nên phân tử được ghi trong dấu ngoặc đơn: a. oxit sắt từ (3 Fe và 4 O) b. đồng sunfat (1 Cu, 1 S và 4 O) c. axit sunfuric (2 H, 1 S, 4 O) d. khí ozon (3 O) Biết Fe = 56, O = 16, Cu = 64, S = 32, H =1, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Tính phân tử khối của các chất sau, biết thành phần nguyên tử các nguyên tố tạo nên phân tử được ghi trong dấu ngoặc đơn: a. oxit sắ”

  1. a.phân tử khối của nguyên tử Fe₃O₄ là: 3Fe+4O=3×56+4×16=232 đvC
    b.phân tử khối của nguyên tử CuSO₄ là: Cu+S+4O=64+32+4×16=160 đvC
    c.phân tử khối của nguyên tử H₂SO₄ là: 2H+S+4O=2×1+32+4×16=98 đvC
    d.phân tử khối của nguyên tử O₃ là: 3O=3×16=48 đvC

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button