Hóa học Lớp 8: Phân loại và gọi tên các oxit sau : SO₂ , K₂O , CO2 . BaO , Na₂O , ZnO , SiO₂ , Al₂O3 , MgO , P₂O5 , Fe₂O3 , NO₂ , HgO , CuO , CaO , N₂

Hóa học Lớp 8: Phân loại và gọi tên các oxit sau : SO₂ , K₂O , CO2 . BaO , Na₂O , ZnO , SiO₂ , Al₂O3 , MgO , P₂O5 , Fe₂O3 , NO₂ , HgO , CuO , CaO , N₂O5 , FeO , Cu₂O , Fe3O4 , Ag₂O, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

4 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Phân loại và gọi tên các oxit sau : SO₂ , K₂O , CO2 . BaO , Na₂O , ZnO , SiO₂ , Al₂O3 , MgO , P₂O5 , Fe₂O3 , NO₂ , HgO , CuO , CaO , N₂”

 1. -oxit bazo
  K2O:kali oxit
  BaO:bari oxit
  Na2O:natri oxit
  Al2O3:nhôm oxit
  MgO:magie oxit
  P2O5:diphotpho pentaoxit
  HgO:thủy ngân (II) oxit
  CuO:đồng(II) oxit
  CaO:canxi oxit
  FeO:sắt (II) oxi
  Cu2O:đồng (I) oxit
  Fe3O4:oxit sắt từ
  Ag2O:bạc oxit
  -oxit axit
  So2)lưu huỳnh dioxit
  Co2:cacbon dioxit
  ZnO:kẽm oxit
  SiO2:silic dioxit
  NO2:nito axit
  N2O5:dinito pentaoxit
  Fe3O3:diphotpho trioxit

  Trả lời
 2. -oxit bazo
  K2O:kali oxit
  BaO:bari oxit
  Na2O:natri oxit
  Al2O3:nhôm oxit
  MgO:magie oxit
  P2O5:diphotpho pentaoxit
  HgO:thủy ngân (II) oxit
  CuO:đồng(II) oxit
  CaO:canxi oxit
  FeO:sắt (II) oxi
  Cu2O:đồng (I) oxit
  Fe3O4:oxit sắt từ
  Ag2O:bạc oxit
  -oxit axit
  So2)lưu huỳnh dioxit
  Co2:cacbon dioxit
  ZnO:kẽm oxit
  SiO2:silic dioxit
  NO2:nito axit
  N2O5:dinito pentaoxit
  Fe3O3:diphotpho trioxit

  Trả lời
 3. -oxit bazo
  K2O:kali oxit
  BaO:bari oxit
  Na2O:natri oxit
  Al2O3:nhôm oxit
  MgO:magie oxit
  P2O5:diphotpho pentaoxit
  HgO:thủy ngân (II) oxit
  CuO:đồng(II) oxit
  CaO:canxi oxit
  FeO:sắt (II) oxi
  Cu2O:đồng (I) oxit
  Fe3O4:oxit sắt từ
  Ag2O:bạc oxit
  -oxit axit
  So2)lưu huỳnh dioxit
  Co2:cacbon dioxit
  ZnO:kẽm oxit
  SiO2:silic dioxit
  NO2:nito axit
  N2O5:dinito pentaoxit
  Fe3O3:diphotpho trioxit

  Trả lời
 4. -oxit bazo
  K2O:kali oxit
  BaO:bari oxit
  Na2O:natri oxit
  Al2O3:nhôm oxit
  MgO:magie oxit
  P2O5:diphotpho pentaoxit
  HgO:thủy ngân (II) oxit
  CuO:đồng(II) oxit
  CaO:canxi oxit
  FeO:sắt (II) oxi
  Cu2O:đồng (I) oxit
  Fe3O4:oxit sắt từ
  Ag2O:bạc oxit
  -oxit axit
  So2)lưu huỳnh dioxit
  Co2:cacbon dioxit
  ZnO:kẽm oxit
  SiO2:silic dioxit
  NO2:nito axit
  N2O5:dinito pentaoxit
  Fe3O3:diphotpho trioxit

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button