Hóa học Lớp 8: Nung 100kg CaCO3 thì thu được 47,6 kg CaO . tính hiệu suất

Hóa học Lớp 8: Nung 100kg CaCO3 thì thu được 47,6 kg CaO . tính hiệu suất, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Nung 100kg CaCO3 thì thu được 47,6 kg CaO . tính hiệu suất”

  1. $CaCO_3$ $\xrightarrow[]{t^o}$ $CaO$ $+$ $CO_2↑$
    $m_{CaO(lt)}$ $=$ $\dfrac{100.56}{100}$ $=$ $56$ $(kg)$
    $H$% $=$ $\dfrac{mtt}{mlt}$ $.100$% $=$ $\dfrac{47,6}{56}$ $.100$% $=$ $85$%

    Trả lời

Viết một bình luận