Hóa học Lớp 8: Nung 100 gam CaCO3 sau một thời gian gian thu được chất rắn B có khối lượng giảm đi so với ban đầu là 33 gam. Biết phản ứng tạo ra CaO(

Hóa học Lớp 8: Nung 100 gam CaCO3 sau một thời gian gian thu được chất rắn B có khối lượng giảm đi so với ban đầu là 33 gam. Biết phản ứng tạo ra CaO(rắn) và khí cacbonic bay hơi a. Tính khối lượng B B. Tính hiệu suất phản ứng phân hủy, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Nung 100 gam CaCO3 sau một thời gian gian thu được chất rắn B có khối lượng giảm đi so với ban đầu là 33 gam. Biết phản ứng tạo ra CaO(”

  1. a, CaCO3toCaO+CO2m giảm đi 33g=>mCO2=33g=>nCO2=0,75 mol=>nCaO=0,75 mol=>mCaO=mB=0,75.56=42gVậy mB=42gb, 100g CaCO3  n=1 mol=>mCaO lt=1.56=56g=>H=4256.100%=75%Vậy H=75%

    ..

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button