Hóa học Lớp 8: Hãy xác định hóa trị của nguyên tố P trong các hợp chất : PH3 ; P2O5

Hóa học Lớp 8: Hãy xác định hóa trị của nguyên tố P trong các hợp chất : PH3 ; P2O5, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

4 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Hãy xác định hóa trị của nguyên tố P trong các hợp chất : PH3 ; P2O5”

 1. -PH3PH3

   Gọi hóa trị của P là: x

   Vì H hóa trị I

   Theo quy tắc hóa trị:

  ⇒x.1=I.3

  x=3=III

  ⇒ P hóa trị III

  -P2O5P2O5

   Gọi hóa trị của P là: x

   Vì O hóa trị II

   Theo quy tắc hóa trị:

  ⇒x.2=II.5

  x=5=V

  ⇒ P hóa trị V

  Trả lời
 2. -PH3PH3

   Gọi hóa trị của P là: x

   Vì H hóa trị I

   Theo quy tắc hóa trị:

  ⇒x.1=I.3

  x=3=III

  ⇒ P hóa trị III

  -P2O5P2O5

   Gọi hóa trị của P là: x

   Vì O hóa trị II

   Theo quy tắc hóa trị:

  ⇒x.2=II.5

  x=5=V

  ⇒ P hóa trị V

  Trả lời
 3. PH3

   Gọi hóa trị của P là: x

   Vì H hóa trị I

   Theo quy tắc hóa trị:

  ⇒x.1=I.3

  x=3=III

  ⇒ P hóa trị III

  P2O5

   Gọi hóa trị của P là: x

   Vì O hóa trị II

   Theo quy tắc hóa trị:

  ⇒x.2=II.5

  x=5=V

  ⇒ P hóa trị V

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ