Hóa học Lớp 8: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong phát biểu sau: “Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và (1)…… về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện t

Hóa học Lớp 8: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong phát biểu sau: “Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và (1)…… về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi (2)……… mang (3)……….” A. (1) trung hòa (2) hạt nhân (3) điện tích âm. B. (1) trung hòa (2) một hay nhiều electron (3) không mang điện. C. (1) không trung hòa (2) một hạt electron (3) điện tích dương. D. (1) trung hòa (2) một hay nhiều electron (3) điện tích âm., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong phát biểu sau: “Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và (1)…… về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện t”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button