Hóa học Lớp 8: Có những chất sau: SiO2, Al2O3, CO2, BaO, P2O5. Chất nào có thể tác dụng với: a. Nước b. Dung dịch NaOH c. DD HCl

Hóa học Lớp 8: Có những chất sau: SiO2, Al2O3, CO2, BaO, P2O5. Chất nào có thể tác dụng với: a. Nước b. Dung dịch NaOH c. DD HCl, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Có những chất sau: SiO2, Al2O3, CO2, BaO, P2O5. Chất nào có thể tác dụng với: a. Nước b. Dung dịch NaOH c. DD HCl”

  1. a, Td vi H2OSiO2+H2O>H2SiO3CO2+H2OH2CO3P2O5+3H2O>2H3PO4BaO+H2O>BaOH2b, Td vi dd NaOH2Al2O3+4NaOH>4NaAlO2+2H2OCO2+NaOH>NaHCO3Hoc: CO2+2NaOH>Na2CO3+H2Oc, dd HCl:BaO+2HCl>BaCl2+H2OAl2O3+6HCl>2AlCl3+3H2O

    .

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button