Hóa học Lớp 8: Câu 32: 4N nghĩa là   A.    4 phân tử Nitơ.               B.    4 nguyên tử Nitơ.           C.    4 nguyên tố Nitơ. Câu 33: Nước tự n

Hóa học Lớp 8: Câu 32: 4N nghĩa là   A.    4 phân tử Nitơ.               B.    4 nguyên tử Nitơ.           C.    4 nguyên tố Nitơ. Câu 33: Nước tự nhiên là A.    1 đơn chất.               B.  1 hỗn hợp.     C .   1 chất tinh khiết.   D.    1 hợp chất. Câu 34: Cho các dữ kiện sau:(1) Natri clorua rắn (muối ăn).    (2) Dung dịch natri clorua ( gọi là nước muối) (3) Sữa tươi.              (4) Nhôm.           (5) Nước.                (6) Nước chanh. Dãy chất tinh khiết là:          A    (1), (3), (6).              B    (2), (3), (6).           C    (1), (4), (5).           D    (3), (6). Câu 35. Dãy chất nào sau đây đều là kim loại                     A.    sắt, chì, kẽm , thủy ngân                     c. nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc B.     c. oxi, nitơ, cacbon,canxi                    d. vàng , magie, nhôm ,clo Câu 36. Dãy chất nào sau đây đều là phi kim       a. oxi, nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc                      b. sắt, chì, kẽm , thủy ngân                        c. oxi, nitơ, cacbon,clo                                        d   vàng , magie, nhôm ,clo Câu 37/ Chọn những nhận định đúng trong những nhận định sau:  a/ Xăng, nitơ, muối ăn, nước đường, nước tự nhiên là hỗn hợp. b/ Sữa, không khí, nước chanh, nước tự nhiên, nước khoáng là hỗn hợp. c/ Muối ăn, đường, khí cacbonic, nước cất, axit sunfuric là chất tinh khiết. d/ Con sông; dãy núi; phương tiện giao thông; con đường; cây cỏ; mặt trời là những vật thể tự nhiên. e/ Vật thể nhân tạo là những vật thể có sẵn trong tự nhiên. g/ Những tính chất: màu sắc, trạng thái tồn tại, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi… thuộc tính chất vật lý. Câu 39. Phân tử ozon gồm  ba nguyên tử oxi . công thức của ozon là    a. 3O                          b. 3O2              c. O3                            d. 3O3 Câu 40.    Để chỉ hai phân tử oxi ta viết     a. 2O2                  b.2O                c. 4O2              d. 4O Câu 41.Cho công thức hóa học của một sô chất sau:Cl2, CuO, KOH, Fe, H2SO4, AlCl3.số đơn chất và hợp chất là:                      a. 1 đơn chất và 5 hơp chất                                      b. 2 đơn chất và 4 hợp chất                  c. 3 đơn chất và 3 hợp chất                        d. 4 đơn chất và 2 hợp chất, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

4 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Câu 32: 4N nghĩa là   A.    4 phân tử Nitơ.               B.    4 nguyên tử Nitơ.           C.    4 nguyên tố Nitơ. Câu 33: Nước tự n”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button