Hóa học Lớp 8: Câu 20: 54. 1. Dãy gồm các muối không tan trong nước là: A. CaSO4, CuCl2, BaSO4                                         B. AgNO3, BaC

Hóa học Lớp 8: Câu 20: 54. 1. Dãy gồm các muối không tan trong nước là: A. CaSO4, CuCl2, BaSO4                                         B. AgNO3, BaCl2, CaCO3 C. Na2SO4, Ca3(PO4)2, CaCl2                                   D. AgCl, BaCO3, BaSO4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

4 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Câu 20: 54. 1. Dãy gồm các muối không tan trong nước là: A. CaSO4, CuCl2, BaSO4                                         B. AgNO3, BaC”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button