Hóa học Lớp 8: Xác định khối lượng SO3 và dd H2SO4 49% cần lấy để pha thành 450 gam dd H2SO4 83,3%

Hóa học Lớp 8: Xác định khối lượng SO3 và dd H2SO4 49% cần lấy để pha thành 450 gam dd H2SO4 83,3%, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Xác định khối lượng SO3 và dd H2SO4 49% cần lấy để pha thành 450 gam dd H2SO4 83,3%”

 1. Trong 450 g dd H2SO4 83,3% có m H2SO4 = {450 . 83,3} / 100 = 374,85 (g)
  => n H2SO4 = {374,85}/ 98 = 3,825
  Gọi số mol SO3 là x và số mol H2SO4 trong dd H2SO4 49% là y
  SO3 + H2O => H2SO4
  x_________x__________x 
  => x + y = n H2SO4 = 3,825 (1)
  m H2SO4 trong dd 49% là 98y => m dd H2SO4 49% = {98y . 100} / 49 = 200y (g)
  => m SO3 + m dd H2SO4 49% = 80x + 200y = m dd sau phản ứng = 450 (2)
  Từ (1) và (2) => x = 2,625 và y = 1,2
  => m SO3 = 80 x 2,625 = 210 (g)
  m dd H2SO4 49% = 200 . 1,2 = 240 (g)

  $#lam$

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button