Hóa học Lớp 8: 3. Để làm khô một mẫu khí SO2 ẩm , có thể dẫn mẫu khí này qua bình chứa: A. Nước vôi trong. B. Bột vôi sống C. NaOH đặc. D. H2S

Hóa học Lớp 8: 3. Để làm khô một mẫu khí SO2 ẩm , có thể dẫn mẫu khí này qua bình chứa: A. Nước vôi trong. B. Bột vôi sống C. NaOH đặc. D. H2SO4 đặc, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Hóa học Lớp 8: 3. Để làm khô một mẫu khí SO2 ẩm , có thể dẫn mẫu khí này qua bình chứa: A. Nước vôi trong. B. Bột vôi sống C. NaOH đặc. D. H2S”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button