Hóa học Lớp 12: Trong phòng thí nghiệm có các hóa chất được dùng làm thuốc thử gồm: (1) dung dịch

Hóa học Lớp 12: Trong phòng thí nghiệm có các hóa chất được dùng làm thuốc thử gồm: (1) dung dịch brom; (2) dung dịch NaOH; (3) dung dịch AgNO 3 / NH 3 ; (4) axit axetic; (5) cồn iot. Để phân biệt 3 este: anlyl axetat; vinyl axetat và etyl axetat cần phải dùng thuốc thử là: A. 1, 2, 5. B. 1,3. C. 2,3. D. 1, 2, 3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Trong phòng thí nghiệm có các hóa chất được dùng làm thuốc thử gồm: (1) dung dịch”

 1. – Dùng dung dịch brom → nhận ra etyl axetat: không làm mất màu; anlyl axetat và vinyl axetat làm mất màu dd brom.

  – Đem anlyl axetat và vinyl axetat thủy phân bằng dd NaOH sau đó đem sp thủy phân cho tác dụng với dung dịch AgNO3/ NH3, sp của chất nào phản ứng cho Ag kết tủa => vinyl axetat.

  Pt:        CH3COOCH2CH=CH2+Br2 →CH3COOCH2CHBr – CH2Br

  CH3COOCH=CH2+ Br2 →CH3COOCHBr – CH2Br

  CH3COOCH2CH=CH2+ NaOH →CH3COONa + HOCH2CH=CH2

  CH3COOCH=CH2++ NaOH →CH3COONa + CH3CHO

  CH3CHO + AgNO3 + 2 NH3+ H2O →CH3COONH4 + Ag↓ + NH4NO3

  Giải đáp cần chọn là: D

  Trả lời

Viết một bình luận