Hóa học Lớp 12: Trong các chất sau, chất nào khi thuỷ phân trong môi trường axit tạo thành sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương: A .

Hóa học Lớp 12: Trong các chất sau, chất nào khi thuỷ phân trong môi trường axit tạo thành sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương: A .   HCOOC 2 H 5                             B .   CH 2 = CHCOOCH 3 .                                                                           C .   CH 3 COOC ( CH 3 ) = CH 2 .         D .   CH 3 COOCH 2 CH = CH 2 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Trong các chất sau, chất nào khi thuỷ phân trong môi trường axit tạo thành sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương: A .”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button