Hóa học Lớp 12: Trộn lẫn 200ml dung dịch H 2 S O 4 0,05M với 300ml dung dịch HCl 0,1M ta được dung dịch D. Lấy 150ml dung dịch D trung hòa

Hóa học Lớp 12: Trộn lẫn 200ml dung dịch H 2 S O 4 0,05M với 300ml dung dịch HCl 0,1M ta được dung dịch D. Lấy 150ml dung dịch D trung hòa bởi 50ml dung dịch KOH. Tính nồng độ dung dịch KOH đem dùng.   A. 0,4 M.                  B. 0,3 M.                   C. 0,1 M.                  D. 0,2 M., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Trộn lẫn 200ml dung dịch H 2 S O 4 0,05M với 300ml dung dịch HCl 0,1M ta được dung dịch D. Lấy 150ml dung dịch D trung hòa”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button