Hóa học Lớp 12: Thủy phân este X ( có H 2 S O 4 loãng, đun nóng) thì thu được các sản phẩm đều tham gia phản ứng tráng gương. Chất X có thể

Hóa học Lớp 12: Thủy phân este X ( có H 2 S O 4 loãng, đun nóng) thì thu được các sản phẩm đều tham gia phản ứng tráng gương. Chất X có thể là: A. metyl fomat.  B. etyl fomat.  C. vinyl fomat.  D. vinyl axetat., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Thủy phân este X ( có H 2 S O 4 loãng, đun nóng) thì thu được các sản phẩm đều tham gia phản ứng tráng gương. Chất X có thể”

Viết một bình luận