Hóa học Lớp 12: Thí nghiệm nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa? A. Nhúng thanh Zn nguyên chất v&ag

Hóa học Lớp 12: Thí nghiệm nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa? A. Nhúng thanh Zn nguyên chất vào dung dịch HCl loãng. B. Đốt cháy bột Fe trong khí Cl 2 . C. Nhúng thanh Fe nguyên chất trong dung dịch ZnCl 2 . D. Nhúng thanh Zn nguyên chất vào dung dịch chứa CuSO 4 và H 2 SO 4 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Thí nghiệm nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa? A. Nhúng thanh Zn nguyên chất v&ag”

Viết một bình luận