Hóa học Lớp 12: Số oxi hóa cao nhất của crom thể hiện trong hợp chất nào sau đây? A. NaCrO 2 . B. Na 2 CrO 4 . C

Hóa học Lớp 12: Số oxi hóa cao nhất của crom thể hiện trong hợp chất nào sau đây? A. NaCrO 2 . B. Na 2 CrO 4 . C. Cr 2 O 3 . D. CrO., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Số oxi hóa cao nhất của crom thể hiện trong hợp chất nào sau đây? A. NaCrO 2 . B. Na 2 CrO 4 . C”

Viết một bình luận