Hóa học Lớp 12: Số đồng phân mạch hở của chất có CTPT C 3 H 6 O 2 là: A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

Hóa học Lớp 12: Số đồng phân mạch hở của chất có CTPT C 3 H 6 O 2 là: A. 6 B. 7 C. 8 D. 9, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Số đồng phân mạch hở của chất có CTPT C 3 H 6 O 2 là: A. 6 B. 7 C. 8 D. 9”

 1. Axit: C2H5COOH

  Este: HCOOC2H5 và CH3COOCH3

  Anđehit- ancol: OHCH2CH2CHO và CH3CH(OH)CHO

  Xeton – ancol CH2(OH)COCH3

  Anđehit –ete: CH2OCH2CHO

  Giải đáp cần chọn là: B

  Trả lời

Viết một bình luận