Hóa học Lớp 12: Sắp xếp theo chiều tăng nhiệt độ sôi của các chất sau đây: A. HCOOCH 3 < HCOOH < CH 3 OH .             B. HCO

Hóa học Lớp 12: Sắp xếp theo chiều tăng nhiệt độ sôi của các chất sau đây: A. HCOOCH 3 < HCOOH < CH 3 OH .             B. HCOOCH 3 < CH 3 OH < HCOOH. C. HCOOH < CH 3 OH < HCOOCH 3 .             D. CH 3 OH < HCOOCH 3 < HCOOH., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 thought on “Hóa học Lớp 12: Sắp xếp theo chiều tăng nhiệt độ sôi của các chất sau đây: A. HCOOCH 3 < HCOOH < CH 3 OH .             B. HCO”

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button