Hóa học Lớp 12: Saccarozơ và glucozơ đều có A. phản ứng thủy phân trong môi trường axit B. phản ứng với dung dịc

Hóa học Lớp 12: Saccarozơ và glucozơ đều có A. phản ứng thủy phân trong môi trường axit B. phản ứng với dung dịch NaCl C. phản ứng với AgNO 3 trong dung dịch NH 3 , đun nóng D. phản ứng với Cu(OH) 2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Saccarozơ và glucozơ đều có A. phản ứng thủy phân trong môi trường axit B. phản ứng với dung dịc”

  1. Chọn đáp án D

    Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

    Tạo thành dung dịch xanh lam đặc trưng (tính chất của ancol đa chức):

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button