Hóa học Lớp 12: Phương trình phản ứng nào sau đây không thể hiện tính khử của NH3?   A.  4 NH 3 + 5 O 2 → xt ,   t &#17

Hóa học Lớp 12: Phương trình phản ứng nào sau đây không thể hiện tính khử của NH3?   A.  4 NH 3 + 5 O 2 → xt ,   t ° 4 NO + 6 H 2 O                                          B. NH 3 + HCl → NH 4 Cl       C. 2 NH 3 + 3 Cl 2 → 6 HCl + N 2                                 D.  4 NH 3 + 3 O 2 → t ° 2 N 2 + 6 H 2 O, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Phương trình phản ứng nào sau đây không thể hiện tính khử của NH3?   A.  4 NH 3 + 5 O 2 → xt ,   t &#17”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button