Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Saccarozơ thuộc loại đisaccarit, phân tử được cấu tạo bởi 2 gốc glucozơ.  B. Đồng phân của sac

Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Saccarozơ thuộc loại đisaccarit, phân tử được cấu tạo bởi 2 gốc glucozơ.  B. Đồng phân của saccarozơ là mantozơ.  C. Saccarozơ không có dạng mạch hở vì dạng mạch vòng không thể chuyển thành dạng mạch hở.  D. Saccarozơ là đường mía, đường thốt nốt, đường củ cải, đường kính đường phèn., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Saccarozơ thuộc loại đisaccarit, phân tử được cấu tạo bởi 2 gốc glucozơ.  B. Đồng phân của sac”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button