Hóa học Lớp 12: Phản ứng nào sau đây không xảy ra? A. Fe + dung dịch CuSO 4 . B. Fe + H 2 SO 4 đặc, nguội . C

Hóa học Lớp 12: Phản ứng nào sau đây không xảy ra? A. Fe + dung dịch CuSO 4 . B. Fe + H 2 SO 4 đặc, nguội . C. Cu + dung dịch Fe(NO 3 ) 3 . D. K + H 2 O., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Phản ứng nào sau đây không xảy ra? A. Fe + dung dịch CuSO 4 . B. Fe + H 2 SO 4 đặc, nguội . C”

Viết một bình luận